Game Maker 8.1 "Runner data错误" 完美修复破解版 软件
761397398 发表于 2019-04-06 09:24:57 1283

原视频:https://www.youtube.com/watch?v=NvIw5BDaydI

下载链接:

主程序:https://www.lanzous.com/i3oo0qh

破解&修复补丁:https://www.lanzous.com/i3oo0ta

用过GM8.1破解版的应该都经历过这个沙雕BUG吧,现在终于有国外大佬修复了。。。

最后于 6月前 被761397398编辑 ,原因:
最新回复 (0)